Bosch Growers ontvangt groep trainees van ministerie.

We hebben een leuke groep van 40 rijks trainees mogen ontvangen van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit .

Voor bijna iedereen was dit het eerste bezoek aan een glastuinbouw bedrijf. Hierdoor erg interessant om te horen hoe zij naar onze sector kijken. Goed ook, zeker nu, om uit te leggen tegen welke problemen we aanlopen en waar we mogelijkheden zien.