De kracht van algoritmes volgens paprikateler Wouter van den Bosch

Wouter van den Bosch

  • Eigenaar Kwekerij Van den Bosch in Bleiswijk
  • 5 hectare groene paprika’s, 1 hectare bramen
  • Werkt sinds kort met Crop Controller van Blue Radix voor autonome sturing van zijn kas.

Wouter, kun je omschrijven wat jij verstaat onder autonoom telen met behulp van algoritmes?

“Autonoom telen is voor mij telen vanuit een gewasstrategie. De rol van de teler is de strategie bepalen en waar nodig deze aanpassen. De praktische invulling van de setpoints en kas aansturing wordt ingevuld door de algoritmes. Dus bijvoorbeeld water geven en ook wanneer het plaatsvindt. Dit is allemaal praktische invulling en dit doen de algoritmes. En ook voor het ideale klimaat sturen de algoritmes automatisch naar de juiste energiebalans binnen bepaalde bandbreedtes. De teler heeft dan meer tijd voor maatregelen die nodig zijn met betrekking tot complexere aspecten zoals schimmels, de schrale wind in het voorjaar, een sterk gewas neerzetten om warme periodes door te komen in de zomer etcetera.”

Wat zijn de voordelen van werken met algoritmes in jouw ogen?

“Foutmarges worden kleiner en het zorgt voor verdere automatisering van het teeltproces. In de toekomst verwacht ik ook dat er door koppeling van plantsensoren nieuwe inzichten kunnen worden gevormd en van daaruit betere producties mogelijk zijn.”

Hoe zie je de toepassing binnen jullie bedrijf?

“De diversiteit aan teelten en de plannen voor verdere uitbreiding maken het erg complex. We willen niet inleveren op de kwaliteit van onze teeltaansturing daarom hebben we gekozen voor automatisering om werk uit handen te nemen en dagelijkse processen simpeler te maken.”

Waar en hoe denk je dat autonoom telen toegepast gaat worden in de tuinbouw? Wat moet er nog ontwikkeld worden?

“Telen is zeer complex en voorlopig zal het daarom een afgeleide zijn van de input van een teler. Het voornaamste en meest directe voordeel is dat het de teler ontzorgt. Ons kasklimaat hebben we redelijk in beeld en ook de invloed van het weer op de omstandigheden in de kas. Als je dit combineert met weersvoorspellingen en historische data is er al goed te anticiperen en meerwaarde te behalen met algoritmes. Omstandigheden in de kas zijn echter zeer dynamisch waardoor historische ervaringen snel irrelevant kunnen worden. Zodra we het algoritme kunnen voeden met feedback vanuit het gewas, dus gewasmetingen, fotosynthese efficiëntie, aanmaak van droge stof of gewoon grammen productie, dan kunnen we echt slimmer gaan telen.”

Wat is jouw advies aan tuinders die mogelijk nog twijfelen over telen met algoritmes?

“Maak voor jezelf de afweging wat het je kan brengen en hoe ver de horizon van je bedrijf reikt. Autonoom telen bevindt zich in een vroeg stadium van ontwikkeling, vroeg instappen geeft je de mogelijkheid om mee te groeien in de ontwikkeling. Echter het stadium waarin algoritmes essentieel zijn om een competitief glastuinbouwbedrijf te zijn, is naar mijn mening nog wat verder weg. Door mee te groeien met de technologie zijn wij in staat om het organisch te implementeren en het onderdeel te maken van het competitieve vermogen. Kunstmatige intelligentie is een kans als je er op anticipeert. Doe je dat niet dan kan het een bedreiging worden.”

Welke tip kun je Blue Radix geven om algoritmes verder te ontwikkelen?

“Het begin is er met een goed basisproduct. Wanneer het mogelijk wordt om plantmetingen van plantsensoren in het systeem te stoppen en hier op te acteren, ga je nog meer waarde creëren.”

Bron: https://blue-radix.com/nl/de-kracht-van-algoritmes-volgens-paprikateler-wouter-van-den-bosch/